Lupus Albus bv

Lupus Albus is dienstverlener en uitgever. De dienstverlener Lupus Albus is goed in kennisoverdracht en informatievoorziening. De uitgever Lupus Albus is goed in dienstverlening.
Het is onze overtuiging dat kennis en informatie pas goed zijn over te dragen wanneer de uitgever in direct contact staat met de gebruikers van zijn informatie. Hij moet zich regelmatig midden in hun processen bevinden en zijn producten zo veel mogelijk voor hen op maat maken. Wij brengen dat in praktijk door onze klanten op te zoeken en met hen samen te werken in hun eigen omgeving. De uitwisseling van kennis en informatie maakt de producten en activiteiten van beide partijen beter.

Een scherp instinct voor kennisoverdracht