Lupus Albus bv

PRODUCTEN

U voorziet u uw eindgebruikers van informatie. U bent uitgever of u publiceert om uw eigen doelgroepen te informeren en wegwijs te maken. Lupus Albus ondersteunt u daarbij met zijn kennis van uitgeefprocessen, door teksten te schrijven en te redigeren, of door uw medewerkers te trainen en te adviseren op het gebied van schriftelijke communicatie.

Lupus Albus is ervan overtuigd dat een hoogwaardige informatiestroom pas tot stand komt wanneer de aanbieder actief kennis en informatie uitwisselt met de afnemers van zijn producten. Lupus Albus brengt die visie in praktijk door mee te werken in de omgeving van zijn klanten. Door die concrete betrokkenheid komen beide partijen tot een voortdurende verbetering van hun informatieproducten en -activiteiten.

Producten en diensten op het gebied van kennisoverdracht en informatievoorziening:

  • Informatie – veelal juridische – schrijven en publiceren voor uiteenlopende doelgroepen/eindgebruikers
  • Advies over communicatie en redactie
  • Nieuwe publicaties opzetten, schrijven en redigeren
  • Trainingen en opleidingen in effectief informatie-, tekst- en taalgebruik
  • Kennis- en informatieprojecten managen/leiden en ondersteunen

Lupus Albus streeft naar een zeer hoge kwaliteit van zijn producten en diensten. Wij zijn ervan overtuigd dat het beste resultaat wordt bereikt door een ‘op maat’ toegesneden benadering. Dat uitgangspunt geldt voor onze producten en diensten en voor de vorm waarin we die beschikbaar stellen.

Lupus Albus werkt zowel op basis van een inspanningsverplichting als op basis van een resultaatsverplichting. Onze medewerkers leveren bijdragen als auteur, communicatiedeskundige, eindredacteur, jurist, juridisch adviseur, trainer, docent of combinaties daarvan. Lupus Albus verzorgt eveneens volledige publicaties, inclusief het bijbehorende projectmanagement en de financiële verantwoording.

Lupus Albus geeft ook zelf online informatieproducten uit, met name voor beroepsgroepen die hun eindgebruikers willen voorzien van kennis. Een goed voorbeeld zijn de Vakwerk Updates, elektronische nieuwsbrieven die de actualiteit bijhouden voor uiteenlopende lezersgroepen. Daarnaast leiden de goede neus en het scherpe oog van onze medewerkers tot verrassende uitgaven, die ook kunnen verschijnen in het Lupus Albus portfolio. Lupus Albus ondersteunt en begeleidt zijn medewerkers bij het realiseren van hun eigen ambities op dat gebied.